คปสอ.ดอนมดแดง รับคณะทีมนิเทศงาสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนมดแดง

คปสอ.ดอนมดแดง

รับคณะทีมนิเทศงาสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนมดแดง