นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ”

นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง

เป็นประธานเปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” เพื่อให้การประเมินสุขภาพ คัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัด ตลอดจน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เปิดให้บริการ ทุกวันอาทิตย์  8.00 - 16.00 น