วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการนิเทศงานผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานีรอบที่ 1/2565 คปสอ.ดอนมดแดง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการนิเทศงานผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานีรอบที่ 1/2565 คปสอ.ดอนมดแดง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

2022-04-25 โรงพยาบาลดอนมดแดง