วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลดอนมดแดง นำโดย นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) Re Acc HA2 กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ผ่านช่องทางระบบ zoom

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลดอนมดแดง นำโดย นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) Re Acc HA2 กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ผ่านช่องทางระบบ zoom ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลดอนมดแดง

2021-11-12 โรงพยาบาลดอนมดแดง