วันที่ 8 กันยายน 2564 นายวศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดง

วันที่ 8 กันยายน 2564 นำโดยนายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยนายวศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง , นายอลงกต ตังควานิช สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง

ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคให้สำหรับประชาชนผู้พิการ, ผู้ด้วยโอกาศ/ชุมชนแออัด, ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยติดเตียง, กลุ่มโรคเรื้อรัง, พระ/นักบวช และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดง เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

2021-09-08 โรงพยาบาลดอนมดแดง