วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง ในการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าห

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง ในการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

2021-08-02 โรงพยาบาลดอนมดแดง