วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ SCG HOME บุญถาวร วารินชำราบ - เมืองวัสดุ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย ได้บริจาค "ห้องความดันอากาศบวก Positive Pressure Room" จำนวน 1 ตู้

โรงพยาบาลดอนมดแดง นำโดย นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ SCG HOME บุญถาวร วารินชำราบ - เมืองวัสดุ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย ได้บริจาค "ห้องความดันอากาศบวก Positive Pressure Room" จำนวน 1 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลดอนมดแดง

2021-06-10 โรงพยาบาลดอนมดแดง