วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะ คปสอ.ดอนมดแดง ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ แอสตร้าเซนเนก้าให้กลุ่มประชาชน 60 ปีขึ้นไป และประชาชน 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เข็มที่ 1 จำนวน 408 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะ คปสอ.ดอนมดแดง ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ แอสตร้าเซนเนก้าให้กลุ่มประชาชน 60 ปีขึ้นไป และประชาชน 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เข็มที่ 1 จำนวน 408 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

2021-06-09 โรงพยาบาลดอนมดแดง