วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง ในการเตรียมความพร้อมระบบการให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ในห้วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 พร้อมรับฟังแนวทางการให้บริการวัคซีนและปัญหาของพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป

2021-06-02 โรงพยาบาลดอนมดแดง