วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเสกสรรค์ สุขคุณ(นายอำเภอดอนมดแดง) นายอลงกต ตังคะวานิช(สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง) นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) ร่วมประชุมกับคณะ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้คำแนะนำ เกี่ยวกับการรับวัคซีน Covid-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเสกสรรค์ สุขคุณ(นายอำเภอดอนมดแดง) นายอลงกต ตังคะวานิช(สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง) นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) ร่วมประชุมกับคณะ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน แต่ละตำบล มอบชุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้คำแนะนำ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน Covid-19 แก่ประชาชน และมอบหมายให้ท่านผู้นำชุมชน เชิญชวนลูกบ้านแต่ละชุมชนร่วมให้ความรู้และข้อปฏิบัติต่างๆในการรับวัคซีน Covid-19

2021-05-18 ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง