วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลดอนมดแดงดำเนินการฉีดวัคซีน sinovac เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลดอนมดแดง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลดอนมดแดง  ดำเนินการฉีดวัคซีน sinovac  เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลดอนมดแดง

2021-05-12 โรงพยาบาลดอนมดแดง