วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายเสกสรรค์ สุขคุณ (นายอำเภอดอนมดแดง) นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง และคณะ อสม. ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 ของ Sinovac เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายเสกสรรค์ สุขคุณ (นายอำเภอดอนมดแดง) นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง และคณะ อสม. ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 ของ Sinovac เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

2021-05-07 โรงพยาบาลดอนมดแดง