นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

2021-05-05 โรงพยาบาลดอนมดแดง