โรงพยาบาลดอนมดแดง นำโดย นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) และเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณ ท่านสมบัติ รัตโน คุณมัทรี รัตโน และคุณณัฐนันท์ รัตโน ที่ได้บริจาคเต็นท์ จำนวน 2 หลัง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในสถานการณ์ Covid-19

โรงพยาบาลดอนมดแดง นำโดย นายแพทย์ วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) และเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณ ท่านสมบัติ รัตโน คุณมัทรี รัตโน และคุณณัฐนันท์ รัตโน ที่ได้บริจาค เต็นท์ จำนวน 2 หลัง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในสถานการณ์ Covid-19

ครั้งนี้ทางโรงพยาบาลดอนมดแดง จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2021-04-27 โรงพยาบาลดอนมดแดง