วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ของ sinovac ล็อตที่2 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ของ sinovac ล็อตที่2 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

2021-04-21 โรงพยาบาลดอนมดแดง