วันที่ 16 เมษายน 2564 ท่านนายอำเภอเสกสรรค์ สุขคุณ นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง และคณะ อสม. ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ของ Sinovac ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

วันที่ 16 เมษายน 2564 ท่านนายอำเภอเสกสรรค์ สุขคุณ นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง และคณะ อสม. ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ของ Sinovac ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

2021-04-16 โรงพยาบาลดอนมดแดง