สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ของคณะ คปสอ.ดอนมดแดง และเลี้ยงฉลองงานปีใหม่ประจำปี 2564

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ของคณะ คปสอ.ดอนมดแดง และเลี้ยงฉลองงานปีใหม่ประจำปี 2564

2021-04-08