Generic placeholder image

ประกาศ ประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

ประกาศ ประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เอกสารประกาศประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้.pdf

: 2022-04-18 : Admin 403