ตารางการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลดอนมดแดง

โรงพยาบาลดอนมดแดงเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ขนาด 30 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้

1.งานบริการผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.
 • วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 08:00 - 12:00 น.

 • 2.คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ

 • วันจันทร์ -
 • วันอังคาร -
 • วันพุธ -
 • วันพฤหัสบดี -
 • วันศุกร์

 • 3.งานทันตกรรม

 • วันจันทร์ - วันศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • วันเสาร์   08.00 น. - 12.00 น.

 • 4.ศูนย์สุขภาพชุมชนบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

 • วันจันทร์ - วันศุกร์  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • วันจันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่/รายเก่า

 • 5.ขั้นตอนการรับบริการ

  บัตรใหม่

 • 1. กรอกประวัติใหม่
 • 2. ยื่นบัตรประชาชน  บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
 • 3.  รับบัตรคิว

 • 4.  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน
 • 5.  นั่งรอเรียกคิว
 • บัตรเก่า

 • 1. ยื่นบัตร โรงพยาบาลดอนมดแดง บัตรแสดงสิทธ์การรักษา บัตรประชาชน
 • 2. รับบัตรประชาชน
 • 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
 • 4. นั่งรอเรียกคิว

 • 6. โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ  “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต

  ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที

  = ปากเบี้ยว ทันที

  = แขน ขา ไม่มีแรง ทันที

  = พูดไม่ชัด คิดคำพูดไม่ออก ทันที

  ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน    หรือโทร  1669

  ทำไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

 • 1. โรคอัมพาตรักษาเร็ว  จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า
 • 2. สมองส่วนที่กำลังขาดเลือดมาเลี้ยง  เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น
 • 3. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ