ผู้บริหาร

...

น.พ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง