ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดงจับมือสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดงเยี่ยมเสริมพลังตามนโยบาย One Health วันที่ 30 เมษายน 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผอ.รพ.ดอนมดแดง ร่วมกับนายบัณฑิต สร้อยคำ สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดงและคณะ เยี่ยมหน่วยบริการในเขตอำเภอดอนมดแดง รพ.สต.ดอนมดแดง และ รพ.สต.ท่าเมือง ตามนโยบาย One health 

 

2019-04-30 โรงพยาบาลดอนมดแดง