การเยี่ยมสำรวจรับรองสถานพยาบาล และเพื่่อเฝ้าระวัง โรงพยาบาลดอนมดอนมดแดง วันที่ 25 เมษายน 2562

การเยี่ยมสำรวจรับรองสถานพยาบาล และเพื่่อเฝ้าระวัง โรงพยาบาลดอนมดอนมดแดง วันที่ 25 เมษายน 2562

2019-04-25 โรงพยาบาลดอนมดแดง