สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

2019-04-11 โรงพยาบาลดอนมดแดง