วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการนิเทศงานผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานีรอบที่ 1/2565 คปสอ.ดอนมดแดง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

On April 25, 2022 at 9:00 am, Dr. Pitakphong Chandaeng, Deputy Public Health Doctor, Ubon Ratchathani Province Served as the chairman of the oversight of the integration work in Ubon Ratchathani Province, Round 1/2565, CPSC Don Mod Daeng at the meeting room of Don Mod Daeng Hospital. Don Mot Daeng District Ubon Ratchathani Province

2022-04-25 โรงพยาบาลดอนมดแดง