รพ.ดอนมดแดงขอขอบพระคุณท่านสมจิต แก่นสาร นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5 สมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รพ.ดอนมดแดงขอขอบพระคุณท่านสมจิต แก่นสาร นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5 สมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นอย่างสูง ที่มีจิตศรัทธาบริจาคปรับปรุงห้องพิเศษเพื่อให้รพ.ดอนมดแดงได้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

2020-12-09 รพ.ดอนมดแดง