รพ.ดอนมดแดงขอขอบพระคุณสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านสมจิต แก่นสาร ประธานสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รพ.ดอนมดแดงขอขอบพระคุณสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านสมจิต แก่นสาร ประธานสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นอย่างสูง ที่มีจิตศรัทธาบริจาคปรับปรุงห้องพิเศษเพื่อให้รพ.ดอนมดแดงได้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

2020-12-09 รพ.ดอนมดแดง