ไม่สนับสนุนการใช้สารพิษทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

โรงพยาบาลดอนมดแดง นำโดย นายแพทย์วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข ไม่สนับสนุนการใช้สารพิษทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามนโยบายการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อเกษตรกร

2020-08-31 รพ.ดอนมดแดง