เครือข่ายบริการดอนมดแดง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง

เครือข่ายบริการดอนมดแดง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง ถือปฏิบัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด

2020-08-26 รพ.ดอนมดแดง