ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นำโดยนายวศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง พร้อมด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นำโดยนายวศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง พร้อมด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง   พื้นที่ รพ.สต.ดอนมดแดง ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมต้อนรับทีมนิเทศติดตามการดำเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx) โครงการบ้านกุดกั่ว (นำร่อง CBTx) แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน จาก นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วัดบ้านกุดกั่ว ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

2020-08-27