พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 I ณ หอประชุม รพ.ดอนมดแดง

2020-07-22 รพ.ดอนมดแดง