นพ.สสจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายโรงพยาบาลดอนมดแดง

นพ.สสจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายโรงพยาบาลดอนมดแดง
วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ,ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลดอนมดแดง ตรวจเยี่ยมระบบบริการและระบบการป้องโรคCOVID-19 ,ARI Clinic, Cohort Ward, ห้องแยกโรคและสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงพยาบาล