ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจทีมแพทย์หน่วยรักษาพยาบาล ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และร่วมปรุงอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี

2019-09-08