โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

2019-08-05 โรงพยาบาลดอนมดแดง