โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมีพิธีการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นการบูร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.ดอนมดแดง และมีการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น โดยผู้อำนวยการ รพ.ดอนมดแดง และสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง อีกทั้งปลูกต้นการบูร จำนวน 8 ต้นโดยคณะกรรมการบริหาร รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

2019-07-15 โรงพยาบาลดอนมดแดง