การช่วยฟืื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2562 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง

หน่วยงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ร่วมกับ องค์กรแพทย์ ทีมดูแลผู้ป่วย จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง

2019-03-21