พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 I ณ หอประชุม รพ.ดอนมดแดง

2019-07-15 โรงพยาบาลดอนมดแดง