บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโรงพยาบาล วันที่ 28 มิถุนายน 2562

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโรงพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลดอนมดแดงกับสถานีตำรวจภูธรดอนมดแดง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงพยาบาลดอนมดแดง

2019-06-28 โรงพยาบาลดอนมดแดง