คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ดอนมดแดง ร่วมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว วันที่ 19 มิถุนายน 2562

คณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว 2 แห่ง รพ.สต.เหล่าแดง รพ.สต.คำไฮใหญ่ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

2019-06-19 รพ.สต.เหล่าแดง