กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.

2019-05-31 โรงพยาบาลดอนมดแดง