การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดอนมดแดง วางแผนรวย" วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดอนมดแดง วางแผนรวย" เกี่ยวกับการหาเงิน การใช้เงิน การออมและการลงทุน วิทยากร อ.ชวพจน์ ศุภสาร จากคณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.

2019-05-29 โรงพยาบาลดอนมดแดง