โครงการไม่อ้วนเอาเท่าไหร่(DPAC) รพ.ดอนมดแดง ประจำปี 2562 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562

โครงการไม่อ้วนเอาเท่าไหร่(DPAC) รพ.ดอนมดแดง ประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง

2019-05-23 โรงพยาบาลดอนมดแดง