กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ดอนมดแดง รับประเมินงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ดอนมดแดง รับประเมินงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

2019-05-23 โรงพยาบาลดอนมดแดง