วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมเสริมพลัง ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง

นที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมเสริมพลัง ณ โรงพยาบาลดอนมดแดง เพื่อรับทราบปัญหาและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

2019-05-10 โรงพยาบาลดอนมดแดง