กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 46 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1การมอบประกาศนียบัตร โรงพยาบาล HA โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข2019-03-15
2การช่วยฟืื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2562 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง2019-03-21
3โครงการอบรมพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (Excellent Service Behavior : ESB ) วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง2019-03-25
4โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับเครือข่ายอำเภอดอนมดแดง วันที่ 5 เมษยน 2562 ประจำปี 2562 2019-04-05
5เตรียมความพร้อมการปรับตัวองค์กรในยุค 4.0 เข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง ดอนมดแดง 4.0 การปรับตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง #DMDHOSPITAL4.0 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 2019-05-02
6ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 2019-09-08
7นพ.สสจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายโรงพยาบาลดอนมดแดง(ไม่ได้ตั้ง)
8ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นำโดยนายวศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง พร้อมด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง 2020-08-27
9รับนิเทศ HA ยาเสพติด โรงพยาบาลดอนมดแดง2021-03-18
10ประชุม HA โรงพยาบาลดอนมดแดง2021-03-18
11วันที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอนมดแดง ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ในโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-04-05
12สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ของคณะ คปสอ.ดอนมดแดง และเลี้ยงฉลองงานปีใหม่ประจำปี 25642021-04-08
13วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเสกสรรค์ สุขคุณ(นายอำเภอดอนมดแดง) นายอลงกต ตังคะวานิช(สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง) นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) ร่วมประชุมกับคณะ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้คำแนะนำ เกี่ยวกับการรับวัคซีน Covid-19 ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง2021-05-18
14เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1รพ.ดอนมดแดง2019-12-18
15พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563รพ.ดอนมดแดง2020-07-22
16เครือข่ายบริการดอนมดแดง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง รพ.ดอนมดแดง2020-08-26
17ไม่สนับสนุนการใช้สารพิษทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตรพ.ดอนมดแดง2020-08-31
18รพ.ดอนมดแดงขอขอบพระคุณท่านสมจิต แก่นสาร นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5 สมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รพ.ดอนมดแดง2020-12-09
19เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1รพ.ดอนมดแดง2021-01-15
20คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ดอนมดแดง ร่วมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รพ.สต.เหล่าแดง 2019-06-19