กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 46 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD)รพ.ดอนมดแดงและะสาธารณสุขอำเภอ รับนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-14
2กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ดอนมดแดง รับประเมินงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-23
3การจัดกิจกรรม "รวมพลคนดอนมดแดง ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม รร.ดอนมดแดงวิทยาคมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม2019-06-10
4การช่วยฟืื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2562 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง2019-03-21
5การมอบประกาศนียบัตร โรงพยาบาล HA โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข2019-03-15
6การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดอนมดแดง วางแผนรวย" วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-29
7การเยี่ยมสำรวจรับรองสถานพยาบาล และเพื่่อเฝ้าระวัง โรงพยาบาลดอนมดอนมดแดง วันที่ 25 เมษายน 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-04-25
8กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 31 พฤษภาคม 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-31
9คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ดอนมดแดง ร่วมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รพ.สต.เหล่าแดง 2019-06-19
10ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 2019-09-08
11นพ.สสจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายโรงพยาบาลดอนมดแดง(ไม่ได้ตั้ง)
12นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-05-05
13บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโรงพยาบาล วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-06-28
14ประชุม HA โรงพยาบาลดอนมดแดง2021-03-18
15ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดงจับมือสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดงเยี่ยมเสริมพลังตามนโยบาย One Health วันที่ 30 เมษายน 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-04-30
16พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-07-15
17พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563รพ.ดอนมดแดง2020-07-22
18รพ.ดอนมดแดงขอขอบพระคุณท่านสมจิต แก่นสาร นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5 สมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รพ.ดอนมดแดง2020-12-09
19รับนิเทศ HA ยาเสพติด โรงพยาบาลดอนมดแดง2021-03-18
20วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมเสริมพลัง ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-10