กิจกรรม

แสดง 41 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
41วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-06-02
42วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะ คปสอ.ดอนมดแดง ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ แอสตร้าเซนเนก้าให้กลุ่มประชาชน 60 ปีขึ้นไป และประชาชน 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เข็มที่ 1 จำนวน 408 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานีโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-06-09
43วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ SCG HOME บุญถาวร วารินชำราบ - เมืองวัสดุ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย ได้บริจาค "ห้องความดันอากาศบวก Positive Pressure Room" จำนวน 1 ตู้โรงพยาบาลดอนมดแดง2021-06-10
44วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง ในการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-08-02
45วันที่ 8 กันยายน 2564 นายวศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-09-08
46วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลดอนมดแดง นำโดย นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) Re Acc HA2 กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ผ่านช่องทางระบบ zoomโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-11-12