กิจกรรม

แสดง 21 ถึง 40 จาก 46 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
21ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 2019-09-08
22เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1รพ.ดอนมดแดง2019-12-18
23นพ.สสจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายโรงพยาบาลดอนมดแดง(ไม่ได้ตั้ง)
24พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563รพ.ดอนมดแดง2020-07-22
25ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นำโดยนายวศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง พร้อมด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง 2020-08-27
26เครือข่ายบริการดอนมดแดง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง รพ.ดอนมดแดง2020-08-26
27ไม่สนับสนุนการใช้สารพิษทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตรพ.ดอนมดแดง2020-08-31
28รพ.ดอนมดแดงขอขอบพระคุณท่านสมจิต แก่นสาร นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5 สมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ5, ท่านดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รพ.ดอนมดแดง2020-12-09
29เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1รพ.ดอนมดแดง2021-01-15
30รับนิเทศ HA ยาเสพติด โรงพยาบาลดอนมดแดง2021-03-18
31ประชุม HA โรงพยาบาลดอนมดแดง2021-03-18
32วันที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอนมดแดง ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ในโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-04-05
33สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ของคณะ คปสอ.ดอนมดแดง และเลี้ยงฉลองงานปีใหม่ประจำปี 25642021-04-08
34วันที่ 16 เมษายน 2564 ท่านนายอำเภอเสกสรรค์ สุขคุณ นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง และคณะ อสม. ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ของ Sinovac ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-04-16
35วันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ของ sinovac ล็อตที่2 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-04-21
36โรงพยาบาลดอนมดแดง นำโดย นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) และเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณ ท่านสมบัติ รัตโน คุณมัทรี รัตโน และคุณณัฐนันท์ รัตโน ที่ได้บริจาคเต็นท์ จำนวน 2 หลัง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในสถานการณ์ Covid-19โรงพยาบาลดอนมดแดง2021-04-27
37นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-05-05
38วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายเสกสรรค์ สุขคุณ (นายอำเภอดอนมดแดง) นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนมดแดง และคณะ อสม. ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 ของ Sinovac เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-05-07
39วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลดอนมดแดงดำเนินการฉีดวัคซีน sinovac เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2021-05-12
40วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเสกสรรค์ สุขคุณ(นายอำเภอดอนมดแดง) นายอลงกต ตังคะวานิช(สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง) นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) ร่วมประชุมกับคณะ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้คำแนะนำ เกี่ยวกับการรับวัคซีน Covid-19 ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง2021-05-18