กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 52 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1การมอบประกาศนียบัตร โรงพยาบาล HA โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข2019-03-15
2การช่วยฟืื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 2562 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง2019-03-21
3โครงการอบรมพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (Excellent Service Behavior : ESB ) วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง2019-03-25
4โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับเครือข่ายอำเภอดอนมดแดง วันที่ 5 เมษยน 2562 ประจำปี 2562 2019-04-05
5สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2019-04-11
6การเยี่ยมสำรวจรับรองสถานพยาบาล และเพื่่อเฝ้าระวัง โรงพยาบาลดอนมดอนมดแดง วันที่ 25 เมษายน 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-04-25
7ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดงจับมือสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดงเยี่ยมเสริมพลังตามนโยบาย One Health วันที่ 30 เมษายน 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-04-30
8เตรียมความพร้อมการปรับตัวองค์กรในยุค 4.0 เข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง ดอนมดแดง 4.0 การปรับตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง #DMDHOSPITAL4.0 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 2019-05-02
9วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมเสริมพลัง ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-10
10กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD)รพ.ดอนมดแดงและะสาธารณสุขอำเภอ รับนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-14
11กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ดอนมดแดง รับประเมินงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-23
12โครงการไม่อ้วนเอาเท่าไหร่(DPAC) รพ.ดอนมดแดง ประจำปี 2562 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-23
13การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดอนมดแดง วางแผนรวย" วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-29
14กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 31 พฤษภาคม 2562โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-05-31
15การจัดกิจกรรม "รวมพลคนดอนมดแดง ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม รร.ดอนมดแดงวิทยาคมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม2019-06-10
16คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ดอนมดแดง ร่วมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รพ.สต.เหล่าแดง 2019-06-19
17บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโรงพยาบาล วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-06-28
18พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด รพ.ดอนมดแดง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-07-15
19โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมีพิธีการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นการบูร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลดอนมดแดง2019-07-15
20โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลดอนมดแดงโรงพยาบาลดอนมดแดง2019-08-05