Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf

: 2022-01-28 : Admin 528