Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปใน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปใน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศผลสอบ.pdf

: 2021-05-07 : Admin 990