Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ อย่างละ 1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf

: 2021-04-26 : Admin 805